Valikko Sulje

Taiteilijaseura Siena ry hakee hankekoordinaattoria Pensselit sannasta -kuvataiteen kehittämishankkeeseen.

Pensselit sannasta -hankeen toteuttaa Taitelijaseura Siena ry yhteistyössä Beda, Katri ja Aune Heralan säätiön, Saarijärven Mannilan taidesäätiön ja Tapperien Taideseura ry:n kanssa. Hanke on käynnistynyt keväällä 2016. Hankkeen uusien ja monipuolisten sekä monitaiteellisten toimien kautta rakennetaan ja arkipäiväistetään olemassa olevien taiteen ammattilaisten, tavoitteellisten harrastajien sekä laitosten ja taidetoimijoiden sekä seutukunnan eri ikäryhmien ja asiakasryhmien syvempää yhteistyötä. Verkostoitumisen kautta luodaan uudenlaista yhteistyötä paitsi hankkeessa mukana olevien välille myös muiden seudun kulttuuri-, opetus-, sosiaali- sekä matkailutoimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoittaa (80 %): Leader VIISARI ry
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin
Osa rahoituksesta tulee yllä mainituilta hankkeeseen osallistuvilta säätiöiltä/ seuroilta.

Työ alkaa 1.12.2016 tai sopimuksen mukaan. Työ kestää maaliskuuhun 2019. Työ on osa-aikainen. Työaika ei ole säännöllinen vaan rytmittyy hankkeen edetessä sekä siihen liittyvien toimintojen aikataulun mukaisesti. Palkkaus KVTESin mukaisesti.

Hankeen osalta toiminnan sisällöllinen puoli on päälinjojen osalta jo suunniteltu. Hankekoordinaattorin tehtävänä on vielä tavoitteellisesti suunnitelma käytäntöön. Hankekoordinaattori kerää hankkeen edetessä aineistoa raportointia varten ja tekee hankkeen osalta virallisen raportoinnin sekä hoitaa hankkeen talouden seurannan sekä tiedottamisen. Hankkeelle on valittu kirjanpitäjä hankekoordinaattorin tueksi. Lisäksi hankkeelle on nimetty seurantaryhmä. Hankekoordinaattori osallistuu seurantaryhmän kokouksiin ja raportoi ryhmälle hankkeen etenemisestä.

Toivomme sinulta:
soveltuvaa tutkintoa
kokemusta hanketyöstä
kehittämisotetta ja kokemusta kehittämistyöstä
hyviä yhteistyö- ja viestinnällisiä taitoja
hyvää organisointikykyä
kirjallisia valmiuksia niin, että pystyt tuottamaan hankkeen vaatiman raportoinnin
tuntemusta taloudenseurannasta
joustavuutta ja täsmällisyyttä

Taiteen monipuolinen tuntemus, kiinnostus alaa kohtaan sekä mahdollinen oma harrastenaisuus katsotaan eduksi.

Lisätietoja antaa sähköpostitse Siena ry:n puheenjohtaja Heini Tenokoski: heini.tenokoski@karstula.fi

Hakemuksien viimeinen jättöpäivä on 23.11.2016. Hakemus ja CV tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: heini.tenokoski@karstula.fi
Tutkinto- ja työtodistuksia ei tule liittää hakemukseen. Nämä pyydetään esittämään mahdollisessa haastatteluvaiheessa.