Valikko Sulje

Tiedoksi

 

Taiteen edistämiskeskus Taike

Hakuilmoitus xx.9.2017

Jyväskylässä järjestetään Taiteen edistämispäivänä 1.12.2017 Taide-Linkki –tapahtuma. Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä  Taiteen edistämiskeskus ja Jyväskylän seudun joukkoliikenne.

Valtakunnallisen Taiteen edistämispäivän teeman ”Taide liikuttaa” mukaisesti tapahtumapaikkana toimii Jyväskylän paikallisliikenteen vakioreittiä kulkeva linja-auto eli Linkki. Etsimme nyt tapahtumaan esityksiä ja visuaalista sisältöä.

  1. 1.       Esityshaku Taiteen edistämispäivän 1.12. Taide-Linkki –tapahtumaan

Etsimme kymmentä alle 15 minuutin esitystä, joissa esityspaikkana on Jyväskylän kaupunkiseudun paikallisliikennettä ajava bussi. Esitysten tulee siten sopia mahdollisimman laajalle yleisölle. Teokset tulee voida toteuttaa liikkuvan julkisen ajoneuvon toimintakontekstissa (liikkuminen, tila, matkustajat, aikataulut). Bussissa ei ole saatavilla sähköä esityksen mahdollista tekniikkaa ajatellen.

 

  1. 2.       Visuaalinen sisältö: suunnittele Linkin ulkomainokset ja tarra

Etsimme lisäksi yhden Linkki-linja-auton ulkopintoihin teossuunnitelmaa, joka yhdistyy jo olemassa olevaan Linkin graafiseen ilmeeseen. Oheistehtävänä on suunnitella samaan materiaaliin pohjaavia, erillisiä pieniä tarroja, joita on tarkoitus sijoittaa Linkin penkinselkämysten mainospaikoille sekä jakaa ilmaiseksi tapahtumapäivänä 1.12. Auton ulkokylkiin sijoittuvan teoksen tarkoituksena on rikastaa Linkin oman visuaalisen ilmeen mukaista maisemateippausta uusilla ja yllättävillä elementeillä. Teos jää pitkäaikaisesti esille yhteen Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkki-linja-autoon. Pienemmissä tarrateoksissa tulee tuoda esille tapahtuman Taide liikuttaa –teemaa.

www-linkki Jyväskylän seudun joukkoliikenteen olemassa olevaan graafiseen ilmeeseen. (ss. 3, 10 & 11)

http://www3.jkl.fi/ajankohtaista/filet/9906_jkjl_bussien_graafien_ohje_p06_low.pdf

 

Hakumenettely

 

Esitykset (kohta 1) valitaan ehdotusten perusteella ja visuaaliset teokset (kohta 2) portfolioiden perusteella. Valinnat tekee erillinen työryhmä, johon kuuluu taiteen asiantuntijoita sekä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen edustajia.

Kaikkien hakemusten tulee sisältää myös täydelliset yhteystiedot sekä mahdollinen linkki kotisivuille.

 

Toimita esitysehdotuksesi vapaamuotoisesti kuvattuna. Visuaaliseen sisältöön hakeminen tapahtuu sähköisellä PDF-portfoliolla (max. koko 5 MB), joka sisältää aikaisemmin toteuttamiasi teoksia tai työnäytteitä. Liitä mukaan suunnittelun kustannusarvio.

Lähetä ehdotuksesi 6.10.2017 mennessä osoitteeseen hans-peter.schutt@taike.fi  Valinnoista tiedotetaan 13.10.2017 mennessä.

 

Koko taiteellisen sisällöntuotannon (esitykset ja visuaalinen sisältö) kokonaisbudjetti on 5000 euroa. Kalusto, teippaukset ja painokulut maksetaan erillisistä budjeteista.

 

Lisätietoja ma-pe klo 10-16:

Esitykset: vesa.plath@taike.fi  p. 0295 330 837

Visuaalinen sisältö: hans-peter.schutt@taike.fi  p. 0295 330 838